Zašto Excel više nije dovoljno dobar alat za moj posao?!

26.09.2016
Sadržaj Zašto Excel nije dugoročno rešenje ...
Pročitaj više

Kako izabrati pravog knjigovođu?

03.10.2016
Sadržaj Glavni saveti za izbor knjigovođe T...
Pročitaj više

Izmene zakona i propisa u 2016.godini

19.12.2016
Sadržaj Izmene u PDV-u Porez na usluge od ne...
Pročitaj više

Kako neplatiše naterati da plate?

09.01.2017
Sadržaj Najčešči razlozi za neplaćanje P...
Pročitaj više

Zašto se porez na dobit unapred plaća?

25.04.2017
Sadržaj Šta je prihod a šta rashod Razlika...
Pročitaj više

Zašto online računovođe uvek dobiju najbolje klijente?

10.06.2017
Sadržaj Po čemu su online klijenti drugačiji ...
Pročitaj više