Da li program za fakturisanje može biti potpuno BESPLATAN ?

Odgovor je jednostavan: MOŽE !

  • Brzo evidentirajte kupce, svoju robu i usluge
  • Najlakše izdajte fakture i šaljite ih kupcima
  • Pratite analize prodaje
  • Koristite program sa bilo kog računara, tableta ili telefona

Bez bilo kakvih sitnih slova u ugovoru, skrivenih troškova ili obaveza!

I neće početi da se naplaćuje: NIKADA .

Počnite da koristite besplatan program miniMAX fakturisanje
         
   

Jednostavno i neograničeno fakturisanje

miniMAX fakturisanje je alat koji Vam potpuno besplatno omogućava jednostavnu izradu predračuna i računa kupcima kao i njihovo brzo štampanje ili slanje elektronskim putem, sa bilo kog mesta u bilo koje vreme.

Sa bilo kog računara, telefona ili tablet uređaja se ulogujte u aplikaciju miniMAX fakturisanje i u nekoliko klikova izdajte i pošaljite fakturu kupcu.

Počnite da koristite besplatan program za svoje preduzeće ili agenciju 


   
Prilagodite fakturu sebi

Izgled fakture koju štampate ili šaljete mail-om svojim kupcima, možete potpuno prilogoditi svojim potrebama:

- kreirajte sami zaglavlje fakture
- unesite svoj logo ili memorandum
- unesite opisne tekstove koje želite da se prikazuju
- kreirajte sami podnožje fakture.


Počnite da koristite besplatan paket miniMAX fakturisanje


  
Šta uključuje besplatan paket

miniMAX fakturisanje?


 
  Neograničen broj izdatih računa
  Prilagođavanje izgleda računa vašim potrebama
  Izradu avansnih računa
  Pregled prodaje po kupcima
  Pregled prodaje po robnim grupama
  Pronalaženje klijenata po PIB-u
  Slanje izdatih računa direktno iz programa na e-mail kupca
  Štampanje izdatih računa
  Neograničen broj tipova izgleda računa
  Povezivanje avansnih i konačnih računa
  Pregled prodaje po artiklima/uslugama
  Neograničen broj klijenata
  Automatski upis podataka o klijentu iz javne baze NBS
  Automatsko ažuriranje zakonskih promena iz oblasti fakturisanja


 
Pogledajte kako izdati račun za 30 sekundi