Podrška


  
Na raspolaganju imate više oblika pomoći
  
U našem preduzeću, podršku korisnicima dnevno nudi
preko 40 stalno zaposlenih i približno toliko spoljnih saradnika.
  
  

    

Pomoć na daljinu

Po dogovoru sa savetnikom Saop-a, možete se jednostavno povezati sa nama da bi Vam što brže pomogli. Preuzmite ISL za povezivanje ...
                         

Lični portal 

Korisniku informacionog sistema iCenter dajemo pristup ličnom portalu, gde dobija najnovije verzije programa i komunicira sa dežurnim savetodavcima.
Lični portal ...
  

Saveti i uputstva

Besplatni aktuelni saveti za korišćenje programa su uvek pri ruci.

Nove verzije

Redovnim održavanjem programa korisnik ima besplatno pravo na sve nove verzije.

Uputstva za upotrebu

Možete koristiti više oblika pomoći, od kojih je većina uključena u cenu održavanja.

Uputstva za upotrebu