Podrška

U našem preduzeću, podršku korisnicima dnevno nudi preko 40 stalno zaposlenih i približno toliko spoljnih saradnika. Na raspolaganju imate više oblika pomoći, od kojih je većina uključena u cenu održavanja.

Uputstva za upotrebu

Možete koristiti više oblika pomoći, od kojih je većina uključena u cenu održavanja.

Uputstva za upotrebu

Lični portal

Korisniku informacionog sistema iCenter dajemo pristup ličnom portalu, gde dobija najnovije verzije programa i komunicira sa dežurnim savetodavcima.


Lični portal

Pomoć na daljinu

Možete omogućiti pristup, vašem računaru, dežurnom savetniku preduzeća SAOP.
Pomoć na daljinu

Cenovnik usluga

Napredne edukacije, savetovanja i prekovremena podrška obračunavaju se po redovnom cenovniku usluga.
Cenovnik usluga

Novosti verzije

Redovnim održavanjem programa korisnik ima besplatno pravo na sve nove verzije.
Novosti verzije