Upravljajte rastom organizacije i steknite konkurentnu prednost

Steknite konkurentnu prednost

91% korisnika informacionog sistema  iCenter vide da imaju konkurentsku prednost jer ga koriste (Istraživanje TNS Global, 2011). Pametni sistemi u informacionom sistemu iCenter vas oslobađaju većine rutinskih zadataka, da biste mogli da razmišljate i odlučujete o unapređenjima u vašem preduzeću. Tako brže reagujete na promene i potrebe tržišta i ujedno poslujete sa najnižim mogućim operativnim troškovima.

Informacioni sistem iCenter vam obezbeđuje ključne informacije na osnovu kojih pravite planove, birate poslovne partnere, određujete konkurentne cene vaših artikala i usluga.