Pratite vaše kupce i dobavljače

Pratite vaše kupce i dobavljače

ERP informacioni sistem iCenter uravnotežava narudžbine dobavljača na osnovu stvarnih potreba kupaca i trendova na tržištu. Informacioni sistem iCenter se stara da u svakom momentu imate prave zalihe, da biste poslovani sa nižim troškovima.

 Zaiste jednostavno dovijate informacije koji kupci, dobavljači i kooperanti vam donose najveću vrednost, ko ima dugovanja prema vama da mu u zavisnosti od želje automatski blokirate prodaju.

Zaduženi za nabavku ne gube vreme u traženju i uređivanju informacija, već mogu da se posvete efikasnom upravljanju kapitalom tako da bi na osnovu informacija iz informacionog sistema iCenter nabavljali najpovoljnije i kvalitetnije artikle.

Preko dokumentacionog sistema imate uvek pri ruci odgovarajuću dokumentaciju, koja vam obezbeđuje dobru pregovaračku poziciju u toku pregovaranja sa strankama:

  • koliko prometa ste napravili kad određenom dobavljaču,
  • koliko je bilo reklamacija,
  • koji artikli su se uspešnije prodavali
  • stare ponude i računi sa popustima …