Obezbedite pouzdanu i brzu podršku

Računajte na pouzdanu i brzu podršku

Korisnici ERP informacionog sistema sistema iCenter dobijaju brzu i pouzdanu podršku pri radu. Pored toga, na raspolaganju vam je više različitih oblika pomoći, od kojih je većina uključena u cenu održavanja.