Povećajte produktivnost zaposlenih i maksimizujte poslone procese

Poboljšajte radne procese

U praksi se često dogori, da menadžment na početku korišćenja ERP informacionog sistema iCenter otkriju velike uštede u vremenu u toku radnih procesa i tako rasterete zaposlene i preusmere ih tako da mogu da obavljaju one zadatke koji preduzeću donose veću korist.

ERP informacioni sistem iCenter
odjednom poboljšava komunikaciju i saradnju među zaposlenima u vašem preduzeću. Podaci se u informacioni sistem unose samo jednom i odmah nakon toga su dostupne bitne informacije svim zaposlenima za efikasno obavljanje njihovih zadataka.

Većinu rutinskih naloga automatski obavlja ERP informacioni sistem  iCenter, pored toga automatski umesto vas unosi većinu podataka, koji se ponavljaju iz meseca u mesec.