Servisna delatnost

Informacioni sistem za konkurentnu servisnu delatnost


Informacioni sistem za konkurentnu servisnu delatnost

Informacioni sistem iCenter servisna delatnost je namenjena preduzećima kod kojih je primarna ili dodatna delatnost servisiranje uređaja, prodajne aktivnosti ili održavanja artikala.

Modul Servisna delatnost je namenjena vođenju servisnih naloga za popravku prodatih uređaja (mobilni telefoni, frižideri, automobili...), odnosno za servisiranje uređaja Vaših stranaka.

Pratite i pravilno upravljajte servisiranjem uređaja

Informacioni sistem iCenter Vam garantuje potpun pregled nad istorijom popravki u garantnom i postgarantnom roku, nad troškovima servisa i upotrebom rezervnih delova ili materijala.

Na osnovu toga, zaposleni zajedno sa rukovodiocima servisa preko sistema beleže radne naloge i porudžbine za iskorišćen materijal i rukovodstvo uvek ima na raspolaganju tačne podatke za celokupo praćenje rada na održavanju i servisiranju, sa praćenjem iskorišćenih materijala, potrošenih sati i drugih troškova.

Steknite bolju celokupnu sliku nad poslovanjem tako što ćete brže doći do informacija:

  • Šta se sa uređajima dogodilo i koliko ih je zamenjeno u garantnom roku?
  • Koliko časova su bili na servisiranju?
  • Šta je popravljano i koliki su bili troškovi?


Planirajte rad zaposlenih i rentabilnost alata

Sistem omogućava planiranje ljudskih i tehničkih resursa kao i obaveštavanje stranaka o procesu popravke putem e-maila ili SMS-a radi optimizacije troškova poslovanja.

Serviseri dobijaju mogućnost troškovne analize uređaja, čime izračunavaju rentabilnost pojedinih uređaja i ocenjuju vrednost njihovog eventualnog uklanjanja. Na ovaj način lakše se odlučuju da li je bolje stalno izvođenje servisa ili pravljenje novog uređaja.

Veoma jednostavno možete da planirate rad zaposlenih u zavisnosti od njihovih obaveza, jer vam informacioni sistem predlaže najoptimalnije i najjeftinije rešenje.

Glavne prednosti informacionog sistema iCenter za servisno preduzeće:

  • Jednostavna priprema servisnih naloga i vođenje evidencije servisiranih uređaja kao i garancija za pojedine uređaje ( za aparate koji nisu više u garanciji, automatski se obračunava njihovo servisiranje)
  • Poslati servisni nalozi, otpremnice i računi se automatski čuvaju, dokumenti se mogu i štampati
  • Brzo izdavanje računa i otpremnica za iskorišćeni materijal

Funkcionalnosti za servisnu delatnost

  • Specijalizovano rešenje Servisna delatnost
  • Materijalno skladišno poslovanje
  • Narudžbine dobavljačima i kupaca
  • Fakturisanje

Naše reference: