Proizvodnja

Tri izvora finansijskih rezervi u vašoj proizvodnji


Informacioni sistem iCenter se temelji na dugogodišnjem iskustvu i dobroj praksi poslovanja preduzeća koja u potrazi za finansijskim rezervama sve češće postavljaju tri najbitnija pitanja za vođenje poslovanja.
ERP informacioni sistem iCenter pronalazi finansijske rezerve u vašim poslovnim procesima i daje vam odgovore na bitna pitanja za rukovođenje kao što su:
 • Kako poboljšati proces od nabavke do proizvodnje i prodaje sa postojećim ili smanjenim brojem zaposlenih  u odeljenjima nabavke, planiranja i kontroli proizvodnje?
 • Kako planirati zalihe materijala i proizvoda bez nepotrebnog gomilanja sredstava na zalihama, da ne bi došli u situaciju da ponestane materijala?
 • Kako pratiti likvidnost preduzeća i kako uspešno upravljati dugovanjima klijenata?
 
Vođenje proizvodnje se može podeliti u više faza. Informacioni sistem iCenter omogućava povezivanje tih faza kako što su praćenje prometa artikala, koordinacija sa kooperantima i planiranje rada zaposlenih.

Poboljšajte svakodnevne procese

Informacioni sistem iCenter pruža korisnicima jedino radno okruženje u kojem su vam dostupne tekuće informacije iz poslovnih procesa. Uz pomoć toga se efikasnije izvode svakodnevne aktivnosti, radni postupci su produktivniji zbog pojednostavljenog i jednokratnog unosa podataka.

Svi korisnici istovremeno pristupaju istim informacijama koje su prilagođene potrebama njihovog rada. Ovo povećava produktivnost i snižava troškove poslovnih procesa.

Balansirajte zalihe
Zbog neadekvatnog planiranja većina proizvodnih preduzeća ima probleme sa ispunjavanjem rokova isporuke ili sa prevelikim vezivanjem kapitala za zalihe materijala ili gotovih proizvoda, koji bi se inače mogli naručivati po potrebi.

Velika prednost SAOP informacionog sistema iCenter je, da uravnoteži narudžbine dobavljačima i narudžbine za proizvodnju sa potrebama i narudžbinama kupaca. Na ovaj način vam obezbeđuje da u svakom trenutnu imate tačne zalihe materijala, poluproizvoda i proizvoda.

Upravljajte finansijskim tokovima


Za donošenje odgovornih odluka menadžment zahteva verodostojne informacije o poslovanju. Informacioni sistem  iCenter vam na jednom mestu daje informacije o:
 • 15 najvećih potraživanja ili obaveza
 • Stanju na tekućem računu
 • Prihodima od prodaje
 • Likvidnosti i rentabilnosti u odnosu na poslovanje proteklih godina...
71% preduzeća ima problema sa likvidnošću zbog lošeg nadzora nad dužnicima. Pored toga što dobijate informacije o dužnicima, pomoću informacionog sistema iCenter možete uspešno da pratite postupak naplate dugovanja:
 • Sistem vas obaveštava o dospećima računa
 • Putem e-maila primate spisak dužnika
 • Stranku pozovete ili im program pošalje obaveštenje (SMS ili e-mail)
 • Program vas obaveštava da li je stranka već platila.

Povećajte prihod i zadovoljstvo kupaca


Proizvodnu delatnost možete da potpomognete i sa informacionim sistemom iCenter za evidenciju održavanja. Tako možete povećati rentabilnost mašina i postrojenja, smanjiti otpatke, skratiti prekide proizvodnje i na taj način dodatno smanjiti troškove proizvodnje. Takođe možete da ponudite kvalitetne postprodajne usluge na području reklamacija, garancijskog i postgarancijskog održavanja i popravki.

Funkcionalnosti programa za Proizvodnju:
 • Materijalno skladišno poslovanje
 • Narudžbine dobavljačima i kupaca
 • Fakturisanje                  
 • Višefazna proizvodnja
 • Planiranje potreba materijala (MRP)  
 • Radni nalozi

Naše reference:

                              Pogledajte snimak: iCenter - rešenje za proizvodna preduzeća