Obračun zarada i kadrovska evidencija

Informacioni sistem iCenter vam omogućava pregledan obračun plata, regresa, materijalnih troškova i drugih lični primanja. U sam poslovni program za Obračun zarada su već ugrađene funkcionalnosti koje vam omogućavaju brzu izradu obračuna, povezivanje sa registracijom radnog vremena i uvoz obračunskih podataka iz drugih aplikacija i izvoda.

Korišćenjem ERP informacionog sistema iCenter za obračun plata možete zaboraviti na brigu o praćenju zakonodavstva jer tim iskusnih stručnjaka svakodnevno prati promene i pravovremeno ih implementira u informacioni sistem.


Najkompletnija kadrovska evidencija Važan deo informacionog sistema iCenter je modul Kadrovska evidencija, koja može umesto vas da prati i priprema izveštaje o godišnjim odmorima, ugovore o radu, prati zdravstvene preglede radnika i mnogo drugih podataka koji su u skladu sa zakonom a nepotrebno vas opterećuju.

Modul Kadrovska evidencija vodi celokupnu istoriju zaposlenog (promene zarade, promene radnog mesta…), putem e-maila vas upozorava o važnim aktivnostima kao što su zdravstveni pregledi zaposlenih, stručni ispiti. Moguće je i automatsko slanje isplatnih listića zaposlenima na njihove e-mail adrese.


Naše reference: