Vaša arhiva poslovne dokumentacije

eRegistrator je dokumentacioni sistem za upravljanje poslovnom dokumentacijom i on prati životni ciklus svakog dokumenta. Svaki dokument se unosi u sistem tako da se dalja razmena i upravljanje obavlja elektronskim putem. Cilj eRegistrator sistema je znatno smanjenje troškova kroz brzu obradu dokumenata i povećanje efikasnosti poslovanja.
Primena eRegistratora ne zavisi od veličine nekog preduzeća ili organizacije, već od složenosti poslovnih procesa i količine papirne dokumentacije kojom preduzeće svakodnevno upravlja. Dokumentacioni sistem eRegistrator Vam snižava troškove kopiranja, skeniranja, arhiviranja, prenosa i pretraživanja dokumenta. Ako se u preduzeće uvede moderan sistem za upravljanje dokumentima, vreme obrade se može smanjiti i do 70%. Elektronsko arhiviranje i upravljanje dokumentima je složen proces čijom primenom korisnici, između ostalog, postižu veću efikasnost poslovanja i uštede u radu.

Glavne pogodnosti su:
- centralizacija podataka i dokumenata,
- lokalni i udaljeni pristup,
- brza i efikasna pretraga dokumenata,
- povezivanje eksternih korisnika sa eRegistratorom,
- visoka bezbednost kroz sigurnosni sistem pristupa.


Na šta treba da obratite pažnju prilikom
odabira dokumentacionog sistema?