Od vage do završnog računa

Stručni tim kompanije Saop doo je sa svojim partnerima, a  na osnovu iskustava naših korisnika, u sklopu svog ERP informacionog sistema iCenter, intenzivno radio na razvijanju kompletnog rešenja za poljoprivredna preduzeća. Cilj nam je bio da  našim korisnicima omogućimo, kako mi volimo da kažemo, sve „od vage do završnog računa“. Tu spadaju sve potrebne funkcionalnosti za vođenje kompletnog poslovanja ( npr. ugovor sa valutnom klauzulom, otprema i evidencija izdatog repromaterijala kooperantu, odvaga, prijem sa štampom vagarske odvage i otprema poljoprivrednih proizvoda i svođenje na SRPS standard, skladištenje, sušenje, čuvanje, otkup i štampa otkupnog lista-priznanice na otkupnom mestu, automatski prenos na osnovnu otkupnog lista u robni prijem naše robe, automatski prenos faktura u fakturisanje za uslugu sušenja / manipulacije i čuvanje. Pregled kartice kooperanta / dobavljača, pregled zalihe po dobavljačima, predlaganje akontne cene za dobavljače koji nemaju ugovore o zajedničkoj proizvodnji,  trgovina na veliko i malo, proizvodnja, servis, kompletne finansije, obračun zarada i kadrovska evidencija, druga lična primanja, osnovna sredstva, veliki izbor izveštaja…)

 Sve u jednom sistemu i maksimalno automatizovano!

 Pogledajte kratak video našeg rešenja: Zakažite prezentaciju našeg rešenja za Poljoprivredu!

Kontaktiraće Vas nakon toga naši konsultanti da ukoliko budete želeli organizujemo sastanak, da se upoznamo i saznamo za sve probleme sa kojima se suočavate u vođenju Vašeg poslovanja. Rado ćemo Vam dati predlog kako da kao partneri, kroz rad u našem iCenter-u što više tih problema prevaziđete.

Naše reference: